Kloak

BP-styrbar-1

GP-Entreprise ApS – autoriseret kloakmester

Vi udfører reparationer af eksisterende kloakrør.

Etablering af nyt kloakanlæg – nedsivningsanlæg – rodzoneanlæg

Trykledninger – gravearbejde, nedpløjning, svejsning

Cracking af eksisterende rør (udskiftning af eksisterende rør med styrbar underboring – dvs. uden opgravning)

Yderligere kan vi renovere faldstammer mv. inde i husene, men dette er et kapitel helt for sig selv, som du kan

læse mere om her

Rodzoneanlaeg-april-2010---09                            BP-plov-1