Snerydning

Vinter-materiel
Vi tilbyder snerydning af pladser, fortove og veje i Viborg-området.

Når der er ryddet strør vi sand eller salt eller en blanding alt efter ønske.

Hvis der skal være ryddet inden kl. 7.00 eller tidligere kan det aftales.

På billedet ses traktor med sneskraber, traktor med 3-vejsskraber, gummiged, miniged, rendegraver, lastbil med sand/salt -spreder, minitraktor